STAP-ontwikkeladvies

Stap-ontwikkeladviezen: Subsidieregeling vanaf 1 april 2022

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt per 1 april aanstaande een subsidie ter beschikking om werkenden ontwikkeladvies te geven. Dit zogenaamde STAP ontwikkeladvies is speciaal bedoeld voor mensen die niet geschoold zijn of praktisch geschoold (maximaal mbo-2 niveau).

Goede stap voor organisaties: beter benutten potentieel

Digitalisering en automatisering zorgen voor verandering in functies. Dit vereist nieuwe kennis en vaardigheden. Banen gaan verloren, nieuwe beroepen ontstaan. Blijvend leren is essentieel. In beweging komen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Ook weten veel mensen niet hoeveel onbenut potentieel ze in huis hebben. Daarom heeft de overheid het STAP-budget in het leven geroepen. Zo kan iedereen op zijn eigen manier werken aan persoonlijke ontwikkeling, groei en werkplezier. En voorkom je onnodige uitstroom.

Als werknemers beter weten wat hun vaardigheden zijn, biedt dit volop kansen voor zowel medewerker als organisatie. Mogelijk komt er (om)scholing om de hoek kijken. Ook daar kan het STAP-budget een rol in spelen. De subsidie heet niet voor niets STAP, namelijk STimulering Arbeidsmarkt Positie. Help je medewerkers een stap vooruit in hun loopbaan en zet het ontwikkeladvies nu in!

Goede stap voor medewerkers: met plezier aan het werk blijven

Ontwikkeladvies is nuttig als je:

  • wel eens twijfelt of je huidige baan nog wel bij je past
  • wilt weten waar je mogelijkheden en kansen liggen in de toekomst
  • wilt weten of/welke studie of opleiding bij jou past, nodig is
  • Met plezier wilt (blijven) werken tot aan je pensionering

Met het Ontwikkeladvies kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan: arbeidsmarktpositie en arbeidskansen; omscholingsadvies; studieadvies; toekomstbestendigheid; carrière-switch; plan B maken voor eventueel baanverlies.

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Het ontwikkeladvies is inhoudelijk altijd maatwerk en wordt afgestemd op jouw persoonlijke vraag! Meld je zelf direct aan!

STAP-ontwikkeladvies in het kort

Het STAP ontwikkeladvies is gericht op medewerkers die weinig bijscholen, weinig scholingsmogelijkheden hebben of het meeste baat hebben bij scholing en kent als specifieke doelgroep praktische geschoolden met een afgeronde opleiding van maximaal mbo-2.
Het ontwikkeladvies ter waarde van € 700,– is een persoonlijk adviestraject dat bestaat uit minimaal 4 uur loopbaanbegeleiding inclusief een arbeidsmarktscan. Het geeft inzicht in het toekomstperspectief, competenties en scholingsmogelijkheden. De aanvraag van de subsidie en de betaling loopt geheel via mij als loopbaanprofessional.

Voorwaarden voor STAP-subsidie

Om in aanmerking te komen voor het gratis, gesubsidieerde ontwikkeladvies, gelden de volgende voorwaarden:

  • De deelnemer is 18 jaar of ouder en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
  • De deelnemer heeft MBO-2 als hoogst genoten opleiding;
  • De deelnemer heeft een band heeft met de Nederlandse arbeidsmark.

Mensen met een diploma op het niveau van mbo-3, mbo-4, havo of vwo zonder aanvullende opleiding kunnen dus géén gebruik maken van deze regeling.

STAP-ontwikkeladvies in Winterswijk, regio Achterhoek

Het ontwikkeladvies bestaat uit 3 gesprekken van circa 1,5 uur. Deze gesprekken worden gehouden in Winterswijk, of op locatie bij werkgevers in de regio Achterhoek. Het advies traject wordt ondersteund met de online arbeidsmarktscan van LDC. Hiermee krijg je objectief inzicht in jouw kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt in de regio. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van gevalideerde online loopbaantesten om helder inzicht te krijgen in jouw “wensen en mogelijkheden” Zie hiervoor de schematische weergave.

 

 

Positieve ervaringen met ontwikkeladviezen

Na meer dan 125 succesvol afgeronde, vergelijkbare trajecten (45+, NL leert door), zijn mijn eigen ervaringen met het ontwikkeladvies, en die van de deelnemers zeer positief. Deelnemers vertellen hier enthousiast over. Deelnemers hebben nieuwe inzichten opgedaan over zichzelf. Duidelijk inzicht gekregen in hun toekomstwensen, kwaliteiten, mogelijkheden, en (onvermoede) loopbaankansen. En deelnemers hebben vaak concrete, moedige, stappen gezet in hun loopbaan.

Enthousiast over het STAP-ontwikkeladvies?

Aanmelden medewerker

Wil je een medewerker aanmelden voor het ontwikkeladvies? Of heb je een vraag? Neem gerust contact, ik denk graag met je mee en ik zorg uiteraard ook graag voor de opstart van het adviestraject.

Jezelf aanmelden

Je werkgever kan je aanmelden, maar uiteraard mag je ook je jezelf direct aanmelden voor persoonlijk ontwikkeladvies. Vul hiervoor het onderstaande aanmeldformulier in:

Wil je meer weten over loopbaanprofessional / A&O psycholoog Arjan Bentsink, of wil je meer weten over de andere diensten, kijk dan gerust verder op deze site.