Thuiswerkcoaching en thuiswerkcheck

Thuiswerken niet vanzelfsprekend

Op aandringen van de overheid en RIVM wordt er momenteel massaal thuisgewerkt. Thuiswerken, of vanuit huis werken, is voor de één een zegen en voor de ander een regelrechte ramp.

Thuiswerken kan een uitkomst zijn, maar soms is het ook niet of nauwelijks mogelijk. Maar er is nu voor velen even geen andere keus. Dat het werken thuis impact heeft op onze gewoonten is wel duidelijk, maar het vraagt ook veel van onze mentale fitheid en flexibiliteit.

“Mensen zijn gewoontedieren, en als je iemand bent die behoefte heeft aan de structuur en het sociale contact van een werkplek, kan het best lastig zijn als dit wegvalt. Neem daarbij de soms storende aanwezigheid van huisgenoten en de onzekerheid over de duur en onzeker toekomstperspectief, dan is het logisch dat verplicht thuiswerken voor veel mensen mentale en praktische problemen oplevert”. Online thuiswerkcoaching en de thuiswerkcheck kan dan uitkomst bieden.

ThuiswerkCoaching

Iedereen gaat verschillend om met thuis werken. Dit wordt bepaald door individuele verschillen, zoals persoonlijkheidskenmerken, voorkeuren en omstandigheden. Maar ook de wijze waarop de organisatie het thuiswerken ondersteunt en faciliteert is heel verschillend. Deze verschillen maken dat er niet één beste oplossing en advies is.

Wel zijn er onderscheidende thema’s die een belangrijke rol spelen bij de risico’s van het werken op afstand. In de online begeleiding wordt er aandacht besteed aan de acht belangrijkste pijnpunten ten aanzien van thuiswerken. Hieronder enkele voorbeelden van veel voorkomende risico’s.

Werk en privé gaan in elkaar overlopen. Je moet de voorwaarden voor goed werk zelf creëren. Dat doe je door structuur aan te brengen in je dag; in wanneer en wat je doet. Door echt naar je werk te gaan, en het ook af te sluiten. Anders ligt piekeren of continu ‘aan staan’ op de loer.

Ten tweede, het is niet zo dat werknemers thuis minder werken. Ook niet als zij zorg dragen voor bijvoorbeeld ouders of hun kinderen. Het is zelfs zo dat een deel van de mensen meer uren maakt, omdat ervan wordt uitgegaan dat je op werk ook acht uur effectief werkt. Zij hebben de neiging te gaan overcompenseren, omdat ze bang zijn dat collega’s of leidinggevenden denken dat ze de kantjes er vanaf lopen.

Tijdens online thuiswerkcoaching worden de belemmerende, meest belastende thuiswerkthema’s geanalyseerd. Om vervolgens aan de slag te gaan met een realistisch perspectief en effectiever gedrag.

Arbeids- en organisatiepsycholoog Arjan Bentsink verzorgt de coachingssessies. Hij is ervaringsdeskundige, gecertificeerd en ervaren E-coach. De thuiswerkcoaching vindt plaats via Microsoft Teams of Skype.

Gratis coachingsessie

Baal je even helemaal van het thuis moeten werken? Wil je even je hart luchten? Wil je professioneel advies om beter, relaxter vanuit je huis te kunnen werken? Wil je je zorgen delen? Je loopbaanperspectief (opnieuw) verkennen? Ik bied je graag de mogelijkheid voor een gratis online coachingssessie. Wellicht heeft deze kosteloze sessie van een uur al een voldoende positief effect.

Mocht je na afloop behoefte hebben aan een vervolgsessie, dan hanteer ik een gereduceerd “maatschappelijk verantwoord Corona tarief”.

ThuiswerkCheck gratis en vrijblijvend

Thuiswerkcheck is een laagdrempelige vragenlijst die snel inzicht geeft in voorkeuren en behoeften ten aanzien van thuiswerken. De check is voor iedereen kosteloos en zonder verdere verplichtingen uit te voeren.

Thuiswerk Scan gratis

ThuiswerkCheck geeft inzicht in pijnpunten ten aanzien van 8 belangrijke thuiswerkthema’s. Het automatische rapport biedt jou gelijk input voor verbetering of verandering. Doe de check en krijg direct inzicht hoe jij jouw thuiswerksituatie kunt optimaliseren.

ThuiswerkCheck is een dienst van testpartner de Dilemmagroep, de vragenlijst voldoet aan strikte eisen op het gebied van betrouwbaarheid en privacy. Voorafgaand aan het invullen wordt je gevraagd je emailadres in te vullen. Deze wordt alleen gebruikt om jouw individuele score toe te sturen. Jouw score wordt niet opgeslagen.

Hoe ga je als organisatie goed om met thuiswerken?

Hoe zorg je dat je mensen fit en vitaal blijven, maar ook productief?

Wanneer je medewerkers thuiswerken is het in de praktijk echter lastiger om zicht te houden op allerlei zaken. Waar maken je medewerkers zich druk om? Welke kansen en belemmeringen ervaren je mensen? Bij thuiswerken verschillen deze zaken tussen medewerkers vaak enorm. Onderwerpen als relatiestress of kinderen die aandacht vragen kunnen bijvoorbeeld grote impact hebben op de ‘mentale fitheid’, maar ook de productiviteit van mensen.

Daarom is het belangrijk om te weten wat er speelt onder je medewerkers. Een goed bruikbare tool hiervoor is de ThuiswerkScan.

ThuiswerkScan, digitaal medewerkersonderzoek thuiswerken

ThuiswerkScan is een verdiepend, richtinggevend instrument. Wanneer de ThuiswerkScan voor de hele organisatie wordt ingezet maakt het instrument de balans op voor een organisatie. De uitkomsten geven inzicht in kansen en risico’s en bieden handvatten ten aanzien van de aansturing en aanpak van thuiswerken.

Over het instrument
Naast kansen en risico’s ten aanzien van 8 thuiswerkthema’s brengt het instrument ook de ‘mentale fitheid’ van medewerkers in kaart. ThuiswerkScan geeft daarmee ook inzicht in de hoeveelheid ruimte die mensen ervaren om ook manieren van werken te kunnen opbrengen die buiten de ‘comfortzone’ liggen of die ver van de eigen voorkeuren af staan. Ook wordt het ‘stressniveau’ van medewerkers inzichtelijk gemaakt. Het onderzoek geeft daarmee naast thuiswerken ook concrete handvatten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te faciliteren en tegelijkertijd de productiviteit niet uit het oog te verliezen.

Neem contact op als je meer wilt weten over de ThuiswerkScan.

Aanmelden gratis online ThuiswerkCoachingsessie

Er zijn een beperkt aantal uren beschikbaar voor de kosteloze coaching. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als je het formulier hieronder invult, neem ik spoedig contact op voor het plannen van een sessie.

Wil je meer weten over de online thuiswerkcoaching? Heb je als leidinggevende vragen over het aansturen van uit werkende medewerkers? Neem gerust contact op. Op deze website stel ik mijzelf graag voor, en vindt u informatie over mijn andere diensten op het gebied van bijvoorbeeld begeleiding bij burn-out klachten en loopbaancoaching.