Burn-out en overbelasting

Burn-out behandeling

Ervaar je klachten door burn-out, stress of overbelasting? Je wilt natuurlijk dat deze klachten het liefst zo snel mogelijk verdwijnen en dat je weer energiek aan de slag kan. Om onnodig verzuim te voorkomen en een spoedig, duurzaam herstel te realiseren is een goede, snelle burn-out behandeling / begeleiding belangrijk.

Als  A&O psycholoog/bedrijfspsycholoog hanteer ik een integrale aanpak, de “persoons – thuis – werk” aspecten worden in een gezamenlijk (psycho)logisch perspectief geplaatst. Ervaring heeft geleerd dat herstel en volledige werkhervatting en belastbaarheid veelal binnen 3 tot maximaal 6 maanden plaats vind. Ik werk conform de landelijke afspraken tussen bedrijfsartsen, huisartsen en psychologen zoals vastgelegd in de richtlijnen (LESAMDRLSTECR).

We plannen binnen een week een kennismaking/intake in Winterswijk of we plannen een online afspraak. Op basis van het intakegesprek wordt een voorstel gedaan, waarna de behandeling van burn-out direct kan starten.

Burn-out test 

Een burn-out ontstaat geleidelijk. Hierdoor merk je meestal niet dat je opgebrand raakt. Je merkt wel dat je steeds minder energie hebt. Maar heb je eigenlijk geen goed zicht of je klachten “normaal, tijdelijk of ernstig” zijn. Wil je weten of jij burn-out bent of risico op burn-out loopt?

Benieuwd naar de ernst van jouw klachten? Klik hier voor gratis, anonieme burn-out test!

 

Werkwijze bij burn-out behandeling

De behandeling bij burn-out, stress en overbelasting, bestaat uit het terugwinnen van de regie over jouw leven. In mijn begeleiding heb ik een duidelijke focus op het voorkomen en beperken van verzuim. Dit is in het belang van werkgever en werknemer. Middels gesprekken werken we aan het vergroten van de belastbaarheid, leer je omgaan met klachten, en krijg je beter inzicht in het ontstaan en patronen.

Mijn begeleiding start altijd met een zorgvuldige analyse. Hierbij maak ik gebruik van psychologische testen. De testresultaten en de gesprekken hierover, geven helder inzicht in ontstaan en oplossingen. Hiermee wordt het heden/verleden/toekomst in logisch perspectief geplaatst.

Verleden: Het is belangrijk om goed inzicht te krijgen in het ontstaan van de burn-out klachten. Op zoek te gaan naar disfunctionele overtuigingen, onjuiste aannames, persoonlijkheidskenmerken, aangeleerd gedrag ea.

Heden: Als de oorzaken bekend zijn, wordt er gewerkt aan gerichte veranderingen. Dit gaat door middel van gesprekken, maar ook concrete, praktische opdrachten en acties.

Toekomst: In de begeleiding is veel aandacht voor het creëren van perspectief en (zelf)vertrouwen. Een helder, positief perspectief is van groot belang. Duidelijk krijgen wat je echt (niet) wilt, geeft richting, en zorgt voor voldoende motivatie om veranderingen in te zetten en vol te houden.

Burn-out behandeling, burnout coaching, burn-out begeleiding

Waarom kiezen voor professionele begeleiding?

Een burn-out heeft negatieve effecten voor werkgever en werknemer. Het is daarom verstandig om klachten serieus te nemen en erger te voorkomen.

 • Snelle, directe begeleiding voorkomt uitval en beperkt verzuim- en herstelduur
 • Burn-out klachten grijpen diep in op persoonlijk leven/ welzijn
 • Hoge kosten door verminderde productiviteit en/of vervanging
 • Hogere belasting overige collega’s, domino effect
 • De Wet Verbetering Poortwachter verplicht werkgever en werknemer om inspanningen te doen om weer aan het werk te gaan

Resultaat burn-out begeleiding

Bij de behandeling / begeleiding worden niet alleen naar de negatieve aspecten van het werk gekeken, maar juist ook de positieve aspecten van het werk versterkt. Mede hierdoor is de begeleiding effectief en het herstel duurzaam.

 • Meer energie, kracht en plezier
 • Bewustwording van valkuilen en belemmerende overtuigingen
 • Gezond en realistisch duurzaam perspectief
 • Grotere belastbaarheid
 • Beter grenzen herkennen en aangeven
 • Meer zelfvertrouwen en assertiviteit
 • Betere balans tussen werk en privé

 

 

Directe hulp, geen wachtlijst

Wil jij ook spoedig herstellen van je burn-out klachten? Wil je meer weten over burn-out behandeling / begeleiding? Of wil je je aanmelden voor een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek? Je mag me bellen op 06-2435 0101 of mailen via  

Meer je meer weten over burn-out? In de onderstaande video wordt op heldere wijze uitgelegd hoe een burn-out ontstaat, wat de symptomen zijn en wat je er aan kunt doen.

Lees ook over mijn andere diensten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zoals onzekerheid/assertiviteit, perfectionisme en loopbaancoaching.