Tarieven, afspraken, kwalificaties, contact

Psychologenpraktijk 

Psychologenpraktijk Psychopraktisch is gevestigd in Winterswijk, en werkt voor particulieren en werkgevers. Cliënten kunnen zelf hulp vragen, of worden doorverwezen door leidinggevende, werkgever, bedrijfsarts, arbo-dienst ea.

Tarieven en vergoedingen

Psychopraktisch richt zich op bedrijfspsychologische hulp en begeleiding. De klachten hebben vaak een duidelijke relatie met werk. De interventies zijn veelal gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim en het optimaal presteren. De dienstverlening van Psychopraktisch is daarmee minder direct gelinkt aan “(psychische) ziekte”  en wordt daarom niet vergoed door zorgverzekeraars.

Veel werkgevers zijn graag bereid financieel te investeren in de optimale inzetbaarheid van hun medewerkers. Een gemiddelde ziektedag kost €225. De kosten van verzuim (psychisch, frequent of situationeel) of een niet optimaal functionerende werknemer zijn veel hoger, dan de kosten voor een korte, effectieve interventie.

Het onafhankelijk werken van zorgverzekeraars heeft een aantal belangrijke bijkomende voordelen:

  • Geen verwijzing, (psychische)diagnose nodig van huisarts
  • Geen wachtlijsten, hulp binnen een week. Voorkomen van hoge kosten verzuim en onnodig leed.
  • Maatwerk, individueel afgestemde begeleiding
  • Binnen de reguliere GGZ/eerstelijns psychologie is minder aandacht voor de werksituatie en re-integratie. In mijn begeleiding neemt werk een centrale positie in, de positieve aspecten van werk worden versterkt en waar nodig alternatieven verkend.
  • Kleine investering in herstel met groot rendement. Forse kostenbesparing voor verzuim

Op basis van het kennismaking / intakegesprek komen we tot een voorstel, inclusief bijbehorende offerte. Meer weten over de tarieven? Ik informeer je graag.

Snelle hulp

Psychopraktisch streeft naar een snelle dienstverlening. Een gratis, vrijblijvend kennismakingsgesprek kan veelal binnen één week ingepland worden. Hierbij bestaat de (beperkte) mogelijkheid om een afspraak te plannen in de avonduren. Voor zakelijke klanten behoort een afspraak op locatie tot de mogelijkheden.

Kwalificaties

Arjan Bentsink is universitair afgestudeerd arbeids- en organisatie psycholoog. Aangesloten / ingeschreven bij het NIP, NOLOC en internationale vereniging voor ACT-therapeuten .

NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

Een belangrijk kenmerk van psychopraktisch is betrouwbaarheid. Deze betrouwbaarheid wordt mede gewaarborgd door het lidmaatschap van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. Hierin staan de kwalificaties, eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Daarnaast kent het NIP een onafhankelijke klachtencommissie.

NOLOC (Vereniging voor loopbaanprofessionals)

Daarnaast is Arjan Bentsink ingeschreven in het beroepsregister voor loopbaanprofessionals van Noloc (Vereniging voor loopbaanprofessionals). Noloc zet zich in voor de bevordering van de professionaliteit van de beroepsgroep. Daarnaast maakt Noloc zich sterk voor goede loopbaanontwikkeling van werkenden in Nederland. Opdrachtgevers en cliënten kunnen gekwalificeerde adviseurs herkennen aan de beschermde titel ‘Noloc erkend loopbaanprofessional’. Via toetsing en een beroepsregister zorgt Noloc voor meer betrouwbaarheid en professionaliteit. Noloc-leden zijn verplicht om de kwalificaties voor beroepserkenning te verwerven.

ACBS (Nederlandstalige Chapter)  ACT therapie

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) is een therapievorm die behoort tot de derde generatie gedragstherapie. Zij richt zich vooral op het leren van mindfulnessvaardigheden, acceptatie en het effectief leren omgaan met emoties en cognities zonder deze rechtstreeks te willen veranderen.
Door ACT leer je om dingen waar je geen controle over hebt, zoals nare gedachten, angsten of pijn te accepteren in je leven en hier anders mee om te gaan. Je leert om voluit en waardengericht te leven.

Privacy policy (AVG)

Ik hecht grote waarde aan je privacy. In de privacy policy lees je hoe ik omga met je persoonsgegevens.

Methodieken

Binnen de Coachings- en organisatieadviesbranche worden vaak methoden gebruikt zonder deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing, dan wel toetsing. Mijn psychologische hulp/ begeleiding is mede effectief omdat deze geworteld is in een stevige wetenschappelijke bodem. In de werkwijze wordt nadrukkelijk gezocht naar het vertalen van wetenschappelijke, soms abstracte begrippen, naar een praktische toepassing.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van goed gevalideerde psychologische testen (COTAN).

Contact

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen, wil je meer informatie ontvangen of een afspraak maken op een ander moment? Bel nu, of stuur een mail.

Adresgegevens psychologenpraktijk Psychopraktisch

Scholtemaatweg 6         

7106 CT  Winterswijk 

Mail:

Telefoon:   06 – 2435 0101