Psychisch verzuim en frequent verzuim

Psychisch, situationeel en frequent verzuim

Een medewerker voelt zich ongelukkig en kan het soms niet opbrengen om naar het werk te gaan, is dit psychisch verzuim? Ik heb een conflict met mijn baas, daarom heb ik me ziek gemeld. Een medewerker werkt zo hard, dat hij/zij er echt ziek van wordt. Een medewerker meldt zich geregeld een aantal dagen ziek met vage klachten, er lijkt iets te spelen, maar wat? Als leidinggevende bel ik een zieke medewerker altijd direct op, maar ik krijg ontwijkende antwoorden, hoe kan ik er dan iets aan doen?

Bovenstaande situaties zijn voorbeelden van verzuim, waarbij er geen duidelijke lichamelijke of medische oorzaak is.

Psychisch verzuim

Bij psychisch verzuim gaat het om langdurig of regelmatig ziekteverzuim door psychische redenen. Denk hierbij aan psychische problemen als stress, overspannenheid, burn-out, depressieve gevoelens en angstklachten. Daarnaast kan er ook sprake zijn van psychosomatische klachten: klachten die onvoldoende verklaard worden door een lichamelijke (somatische) of medische oorzaak. Dit wordt ook wel “somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten” (SOLK) genoemd.

Frequent verzuim

Bij frequent verzuim is er sprake van kortdurend, herhalend verzuim. Door de korte verzuimduur is er vaak onvoldoende aandacht voor onderliggende, verklarende oorzaken.

Situationeel verzuim

Bij situationeel verzuim is de medewerker wel in staat om te werken, maar niet binnen zijn eigen werkomgeving. Er kan bijvoorbeeld een ernstig verstoorde werkrelatie zijn, waarbinnen een medewerker niet kan functioneren. 

Oorzaken

De oorzaken van psychisch, frequent en situationeel verzuim is per persoon en situatie verschillend. In onze dagelijkse praktijk en uit diverse onderzoeken zien we dat de hieronder genoemde oorzaken veelvuldig voorkomen.

 • Onvoldoende hanteren van grenzen (bijv. werk-privé balans)
 • Aanleg hebben voor psychische klachten
 • Slechte fysieke gesteldheid
 • Conflicten (op werk maar ook in de privésfeer)
 • Werkdruk
 • Trauma’s (bijv. overlijden naasten)
 • Onduidelijkheid over taken en bevoegdheden
 • Gevoel ernstig onrecht te zijn aangedaan

AANPAK BIJ VERZUIM

Hoe eerder klachten en de oorzaken hiervan worden gesignaleerd, hoe beter. Dit verkort namelijk de verzuimduur. Daarnaast zorgt tijdige actie ervoor dat de situatie niet verergert. Voor een werkgever/leidinggevende is het niet altijd mogelijk om de oorzaak te achterhalen, juist omdat zij onderdeel van de ziekte situatie kunnen zijn. Wij hanteren een snelle en resultaatgerichte aanpak. Onze dienstverlening is erop gericht om binnen een week een gesprek te plannen met de verzuimende medewerker.

In het geval van psychische problemen ben ik als ervaren A&O psycholoog goed in staat de problematiek adequaat aan te pakken. Het gaat dan meestal niet om het ‘genezen’, maar om het leren omgaan met de klachten, ander gedrag aanleren en een andere mindset creëren. Ook kan ik als bemiddelaar optreden en de communicatie tussen werkgever en werknemer begeleiden of op gang brengen.

SAMENWERKING BEDRIJFSARTS

Ziekteverzuim wordt in bijna alle gevallen als eerste medisch benaderd. Zo zal in de meeste gevallen ook als eerste de bedrijfsarts worden ingeschakeld in het geval van psychisch verzuim. Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts om te beoordelen of iemand arbeids(on)geschikt is en de regie te voeren op de re-integratie. Hierbij werk ik veelvuldig samen met bedrijfsartsen.

WAAROM BEGELEIDING BIJ PSYCHISCH, SITUATIONEEL EN FREQUENT VERZUIM?

 • Snelle, effectieve begeleiding beperkt verzuim- en herstelduur
 • Psychische klachten grijpen diep in op persoonlijk leven/ welzijn
 • Hoge kosten door verminderde productiviteit en/of vervanging
 • Hogere belasting overige collega’s, domino effect
 • De Wet Verbetering Poortwachter verplicht werkgever en werknemer om inspanningen te leveren
De investering voor effectieve begeleiding van psychisch verzuim is snel terug verdiend

RESULTAAT VERZUIMBEGELEIDING

 • Meer energie, kracht en plezier
 • Bewustwording van valkuilen en belemmerende overtuigingen
 • Gezond en realistisch duurzaam perspectief
 • Grotere belastbaarheid
 • Beter grenzen herkennen en aangeven
 • Meer zelfvertrouwen en assertiviteit
 • Betere balans tussen werk en privé
 • Bespreekbaar maken problematische werksituaties

Wil je ook serieus werk maken van psychisch verzuim, frequent verzuim of situationeel verzuim? Meer weten over mijn werkwijze? Aanmelden? Je kunt me bellen op 06-2435 0101 of mailen via .

Lees ook over onze andere programma’s op het gebied van coaching bij burn-out en stress, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding