Positief leiderschap

Positief leiderschap versterkt de groei van mensen en organisaties. Kim Cameron, professor aan de universiteit van Michigan, is een belangrijke grondlegger en onderzoeker van positief leiderschap. Positiviteit is heliotropisch. Dit houdt in dat alle levende systemen de neiging hebben om te bewegen in de richting van positieve energie. Een voorbeeld in de natuur is zonne-energie, deze ervaren wij als positieve energie. Positieve leiderschapstoepassingen wekken positieve energie op en laten mensen groeien.

Wetenschappelijke onderbouwing

Er is veel wetenschappelijke onderbouwing dat een positieve psychologische benadering zorgt voor betere resultaten, motivatie, prestaties en gezondheid. Sterker, positief leiderschap levert (veel) geld op. Er zijn in onderzoek naar positief leiderschap, veel harde en zakelijke effecten aangetoond, zoals het behalen van betere bedrijfsresultaten, kwaliteitsverbetering en omzetgroei. Met deze onderzoeksresultaten wordt weerwoord gegeven aan critici die denken dat positief leiderschap zachtaardig, zoetsappig, gevoelig, “new age” of te naïef zou zijn.

Positief leiderschap in de praktijk

We gaan allemaal graag opgewekt naar ons werk. Willen graag werk doen waar we blij en energiek van worden. We hechten aan goede relaties met onze collega’s en medewerkers. En aan het eind van de werkdag gaan we graag voldaan- en tevreden weer naar huis. Helaas sluit dit niet altijd aan bij onze dagelijkse realiteit. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat mensen sterker reageren op negatieve, dan positieve signalen. Negatief nieuws verkoopt beter dan positief nieuws. Mensen besteden meer aandacht aan kritische reacties dan aan complimenten. Hierdoor kan als snel een negatieve cultuurspiraal ontstaan, waarin groei en ontwikkeling onnodig gehinderd worden en klachten zoals burn-out en overbelasting makkelijker kunnen ontstaan.

Positief leiderschap richt zich juist op het voorkomen van deze negatieve cultuurspiraal. Hoe voorkom je, dat je als leider negatief, futloos of cynisch wordt? Hoe zorg je dat je met elkaar in een positieve flow terug komt en blijft. Welke doelen wil je behalen, hoe zorg je ervoor dat je ze haalt? De technieken en methoden van positief leiderschap, richten zich op de volgende vier strategieën. Het creëren van:

1 Positief klimaat

2 Positieve relaties

3 Positieve communicatie

4 Positieve zingeving/beleving

Positief leiderschap
Positieve leiderschapstoepassingen die leiden tot positieve strategieën (uit het boek Positief Leiderschap in praktijk, Kim Cameron)

Wordt een positieve leider

Positief leiderschap is geen op zich staande, ultieme leiderschapsstijl. In mijn begeleiding richt ik me op het versterken van de bestaande leiderschapsvaardigheden met aanvullende methoden en technieken uit de school van het positief leiderschap.

Ik heb als A&O psycholoog ruime ervaring met positieve psychologische interventies en leiderschap binnen organisaties. Wil je meer informatie, wil je weten hoe positief leiderschap kan werken voor jou of je organisatie? Ik kom graag met je in contact, je mag me bellen op 06- 2435 0101 of stuur een email.

Aanvullende informatie

Nieuwsgierig geworden naar de verdere achtergronden van positief leiderschap? Bekijk de onderstaande video waarin Kim Cameron het heloptropisch effect nader toelicht. Neem ook zeker een kijkje op de website van het onderzoeksinstituut voor positieve organisaties.

Kim Cameron over het heliotropic effect, positief leiderschap