Depressie en somberheid

Iedereen heeft wel eens een dip, maar tegenwoordig zeggen we al snel “ik ben depressief”. Een depressie is echter een ernstige ziekte die zowel het lichaam, de stemming als de gedachten beïnvloedt. Er is een verschil tussen een depressie en een sombere bui. Als je je een paar dagen of bij periodes wat neerslachtig voelt noemen we dit somber. Somberheid heeft vaak een aanwijsbare oorzaak.

Van een depressie spreken we wanneer de somberheid langer dan twee weken aanhoudt en wanneer je helemaal nergens meer van kunt genieten. Alles lijkt mat en grauw. Het is net of er een dikke mist over de dingen ligt. Je kijkt nergens meer naar uit, geniet niet meer van dingen die je normaal gesproken fijn vindt. Vaak slaap je ook slecht.

Iedereen ervaart een depressie op een andere manier, maar kenmerken van een depressie zijn altijd:

  • somber voelen en nergens zin in hebben;
  • niets leuk vinden en geen energie hebben.

Daarnaast zijn er nog andere kenmerken die je kunt hebben:

  • duizelig, trillende handen of hartkloppingen;
  • veel piekeren;
  • snel boos en geïrriteerd;
  • vaak denken aan de dood en zelfdoding;
  • moeilijk concentreren, denken en beslissingen nemen.

Behandelen van depressie en somberheid

Depressies kunnen ernstig zijn in duur en ernst van de symptomen. Maar veelal is het met goede hulp wel mogelijk om de klachten te verminderen. Ik heb goede ervaringen met het behandelen van depressieve- en stemmingsklachten. De behandeling van een depressie richt zich op de volgende onderdelen:

Activiteiten opbouwen, (gedeeltelijke) werkhervatting

Veel mensen die zich somber en futloos voelen komen niet meer toe aan de dingen die ze vroeger wel deden. Hierdoor kunnen ze zich hopeloos gaan voelen. Ze missen ook de voldoening die ze vroeger uit de plezierige activiteiten haalden. Samen maken we een overzicht van activiteiten die je voldoening geven, of eerder gaven. Langzaam kun je proberen een aantal activiteiten weer op te pakken en achteraf op te schrijven hoe die activiteiten zijn verlopen: kreeg je er een goed gevoel van, hoe gedroeg je je, hoe had u graag gewild dat het ging? Hierbij kijk ik nadrukkelijk naar de mogelijkheden om werkzaamheden (deels) te hervatten.

Anders leren omgaan met je gedachten

Sombere mensen benadrukken vaak de negatieve kant van situaties en zien niet dat de situatie ook positieve kanten kan hebben. In de behandeling worden deze negatieve gedachten getoetst en omgezet naar functionelere gedachten. Samen bespreken we gebeurtenissen en onderzoeken we de (negatieve) gedachten en gevoelens. Ook leer je om je (negatieve) gedachten minder serieus te nemen, “minder gefuseerd te zijn met je gedachten”. Je bent niet je gedachten, maar je bent een mens met gedachten. En als mens kun je leren om deze gedachten in meer of mindere mate serieus te nemen.

Training van sociale vaardigheden

Bij sommige mensen kan het belangrijk zijn om de sociale vaardigheden te trainen. Bijvoorbeeld wanneer je ervaart dat contact met anderen niet zo verlopen als je graag zouden willen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het uiten van positieve gevoelens en aan assertiviteit.

Direct psychologische hulp bij depressie

Ik werk als psycholoog zonder doorverwijzing en zonder wachtlijst. Dat heeft als voordeel dat je niet onnodig lang hoeft te wachten waardoor klachten verergeren. Ook kan verzuim en hiermee verbonden hoge kosten sterk verminderd worden.

Heb jij depressieve klachten en wil je hier vanaf? Dreigt een medewerker uit te vallen door depressieve klachten? Neem gerust contact op. Neem gerust contact op, ik denk graag met je mee. Of plan direct je kennismakingsgesprek

Denk je nu sterk aan zelfmoord?

Heb je nu direct hulp nodig, of maak je je zorgen over een ander. Neem dan direct contact op met 113 Zelfmoordpreventie. Dit kan via de site: 113 Zelfmoord preventie. Of bel gratis 0800-0113 zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Depressie behandeling psychologische hulp zonder wachtlijst