Burn-out STECR Werkwijzer

Burn-out begeleiding volgens STECR Werkwijzer

Als je kampt met burn-out klachten of een medewerker dreigt uit te vallen dan wil je natuurlijk erger voorkomen. Je wilt zo goed- en snel mogelijk geholpen worden. Maar wat is goede hulp? Welke begeleiding is effectief? En wat zijn de wettelijke kaders? Psychopraktisch hanteert hiervoor de STECR Werkwijzer.

STECR Werkwijzer

STECR (Stichting Expertisecentrum en Re-integratie) probeert hierop antwoorden te geven middels Werkwijzers. Behalve inhoudelijke adviezen, bieden ze ook een juridisch kader. De STECR Werkwijzers maken deel uit van het wet- en regelgevingscomplex van de Wet Verbetering Poortwachter en worden door UWV en (tucht)rechters toegepast. Bij de coaching/begeleiding van burn-out klachten, hanteer ik de Werkwijzer ‘Burn-out en Bevlogenheid’.

Het goede gesprek

De STECR-richtlijn biedt overtuigende onderbouwing voor mijn inzet als A&O-psycholoog, in de volksmond ook wel bedrijfspsycholoog genoemd.

Het ‘STECR-Vliegwiel model’ vormt een centraal onderdeel in de Werkwijzer. De kern van dit model is het goede gesprek tussen de werkgever en de werkende. Onder werkgever wordt de leidinggevende of een vertegenwoordiger van de werkgever (bijvoorbeeld personeelsfunctionaris, bedrijfsarts, of A&O/bedrijfspsycholoog) bedoeld. Een goed gesprek vraagt om specifieke gespreksvaardigheden, maar bovenal oprechte aandacht en tijd. Een bedrijfsarts heeft veelal beperkt tijd beschikbaar. Ook verloopt de communicatie tussen leidinggevende/ werkgever niet altijd optimaal. Niet iedere relatie tussen leidinggevende en werknemer biedt voldoende openheid en veiligheid. In dit soort situaties is mijn inzet bij uitstek geschikt om het goede gesprek op gang te brengen, en daarmee de zelfregie van de cliënt te vergroten. Hiermee wordt verzuim voorkomen of verminderd.

Interventie bij preventie en re-integratie

Het goede gesprek kan vanuit het perspectief ‘preventie’ dan wel ‘ziekteverzuim’ worden gevoerd.
In de gesprekken met de A&O-psycholoog komen zowel persoonlijke als werkgebonden factoren aan bod. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de negatieve aspecten, maar vooral ook aan het versterken van de “positieve drivers”.

 Persoonlijke factoren Werkgebonden factoren
Negatief
Workaholisme,
Hechtingsstijl
Neuroticisme
Aanleg voor psychische ziekte
Negatief
Onrechtvaardigheid
Slechte werksfeer
Hoge werkdruk
Weinig regelruimte
Positief
Intrinsieke motivatie
Hoop
Zelfeffectiviteit
Optimisme
Positief
Autonomie
Steun
Groei
Veerkracht

Geen vergoeding zorgverzekeraar

De Werkwijzer besteed, terecht, aandacht aan bewust foutief labelen. De diagnose ‘burn-out’ wordt als ziekte/syndroom in de reguliere gezondheidszorg niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit leidt er toe dat veel zorgverleners een andere diagnose stellen, die wel onder de vergoeding van de Zorgverzekeringswet vallen. De meest gebruikte DSM-diagnoses zijn ongedifferentieerde somatoforme stoornissen, een depressie en een angststoornis.

Voordelen inzet Psychopraktisch

 • Geen onnodig tijdverlies
  In een ideale situatie is de huisarts of bedrijfsarts degene die bepaalt of het zinvol is om een psycholoog in te schakelen. Zeker als het lang duurt voordat er een bedrijfsarts gezien kan worden, gaat onnodig kostbare tijd verloren. De samenwerking tussen bedrijfsarts, huisarts en psycholoog is geregeld in de LESA-richtlijn ‘Overspanning en burn-out’. Deze schrijft voor dat de continuïteit van zorg voor de patiënt gewaarborgd dient met een wachttijd maximaal twee weken bij verwijzing. Een interventie kan direct worden ingezet, zonder toestemming vooraf van bedrijfs- of huisarts. Een intakegesprek vind plaats binnen een week na aanmelding.
 • Bewezen kwaliteit
  Ik heb als A&O-psycholoog ruime ervaring met het begeleiden van cliënten met burn-out klachten. Oprechte aandacht, scherpe analyse en pragmatische aanpak, zorgt voor goede, duurzame resultaten.
  In de Werkwijzer, de preventie en re-integratie ligt de focus op het versterken van de positieve aspecten van werk.
 • Lagere kosten
  De kosten voor de inzet van onze A&O-psycholoog worden niet vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Maar in geval van verzekerde zorg is hulp ook niet gratis! Werknemers betalen hun eigen risico. Werkgevers betalen veelal kosten voor rapportage. Bovendien zijn de wachtlijsten voor toegang tot de verzekerde zorg vaak lang. Het duurt gemiddeld zeker 6 tot 8 weken voor er gestart kan worden met een eerste gesprek. Hierdoor zijn de kosten voor verzuim in deze periode, vaak al hoger dan de kosten voor mijn interventie. De investering voor mijn inzet betaalt zich hierdoor meestal ruimschoots terug.
Burn-out schematische weergave Stecr werkwijzer

Meer weten over begeleiding bij burn-out volgens stecr-werkwijzer?

Wil je meer weten over mijn burn-out begeleiding? Ik help je graag met je vragen. Je kunt me bellen op 06-2435 0101 of mailen via .

Of lees verder op deze website over begeleiding bij burn-out en doe vrijblijvend en anoniem de burn-out test.