Psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid NIP sectie A&O paper 2024

Psychologische veiligheid staat volop in de belangstelling. Vooral de wereldwijde aandacht van #metoo en de landelijke aandacht voor de misstanden bij de Voice en NPO, hebben veel aandacht gekregen. Een goede ontwikkeling, want het laat zien hoe essentieel psychologische veiligheid is voor een prettige en productieve werkomgeving. Maar hoe realiseer je binnen jouw organisatie psychologische veiligheid?

Hiervoor hebben mijn collega’s van de sectie A&O van het NIP een informatieve paper uitgebracht. Met de nieuwste wetenschappelijke inzichten, maar bovenal ook praktische aanbevelingen en handvatten. Met de paper roepen we organisaties op proactief in te zetten op psychologische veiligheid op de werkvloer.

De nadruk in het maatschappelijke debat ligt nu met name op sociale veiligheid en reactief handelen als het fout gaat, terwijl we vanuit de A&O psychologie weten dat de voordelen voor organisaties die proactief met psychologische veiligheid aan de slag gaan groot zijn.

Meer weten over psychologische veiligheid? Download de paper hier: NIP sectieA&O paper 2024 psychologische veiligheid

Of neem contact op, ik denk graag mee over het vergroten van de psychologische veiligheid in jouw organisatie.