Stop pesten op het werk!

Pesten op het werk cijfers persbericht Gelderlander 2024

In mijn werk krijg ik geregeld te maken met de negatieve gevolgen van pestgedrag op het werk. Medewerkers met serieuze klachten, die het directe gevolg zijn van pestgedrag door collega’s e/o leidinggevende. Pesten op het werk manifesteert zich vaak subtiel en wordt daardoor in veel gevallen niet goed herkent. Maar pesten op het werk kan echt een serieus probleem zijn. Goed dat de Gelderlander hier aandacht aan besteed!

Impact op individu en organisatie

De gevolgen van werk gerelateerd pesten zijn verstrekkend. Het kan leiden tot serieuze klachten zoals verminderd zelfvertrouwen, angststoornissen en depressie bij de slachtoffers. Tegelijkertijd lijdt de organisatie onder verminderde productiviteit, een hoog verzuim, en goede medewerkers dreigen de organisatie te verlaten.

Pesten komt veel voor

Omdat pestgedrag zich vaak wat subtiel manifesteert, wordt pesten niet altijd duidelijk herkend. Toch komt het veelvuldig voor. In het artikel van de Gelderander wordt dit duidelijk gemaakt met actuele cijfers van het CVN. Ruim een kwart van alle werkenden in Nederland geeft aan weleens door een collega te zijn gepest. Bij één op de zes gevallen is een leidinggevende betrokken, lees hier het hele artikel

Geen individueel probleem

In het artikel worden een aantal suggesties gedaan voor een succesvolle aanpak. Zo wordt gewezen op het belang van een pestprotocol en een vertrouwenspersoon. Ik onderschrijf het belang van een vertrouwenspersoon en juich het toe als organisaties gedragsregels vastleggen. Maar in de praktijk is het vooral belangrijk om krachtig op te treden wanneer deze regels worden overtreden. En dit laten werkgevers en leidinggevenden nog wel eens achterwege, omdat ze het lastig vinden, bang zijn voor escalatie en niet goed weten hoe ze dit gesprek moeten aangaan.

Geen zachte heelmeesters

Pesten op de werkvloer ontstaat niet door individuele acties. Het is een groepsproces. Pestkoppen individueel aanpakken heeft volgens mij dan ook geen zin. Alleen een gesprek met het hele team of een complete afdeling kan een einde aan deze ongewenste situatie maken. 

Hierbij herken ik me volledig in de uitspraken van voorzitter Patricia Bolwerk van Stop Pesten Nu; “De belangrijkste fase in het aanpakken van pestgedrag, is het aanpakken van de groep”. “Aanpakken betekent niet teambuilding of complimenten-trainingen, maar knallen en de stok in het hoenderhok gooien. Het beestje bij de naam noemen en niet om de hete brij heen draaien. Dit is vaak een stap die werkgevers het liefste overslaan.”

Stop het pesten in jouw organisatie!

Pestgedrag kan hardnekkig zijn, en lastig te veranderen. Maar dit is geen goede reden, om het op zijn beloop te laten. De negatieve gevolgen voor de individuele medewerker en organisatie zijn groot en stopt bijna nooit vanzelf.

Wil je dat het pestgedrag binnen jouw organisatie stopt, maar weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken? Ik heb positieve ervaringen met het aanpakken van pestgedrag. Het pesten bespreekbaar maken binnen teams/afdelingen, en het adviseren van leidinggevenden. Wil je meer weten, ik denk graag met je mee.

Lees hier verder over mijn aanpak bij pesten op het werk