Ontwikkelassessment

Ontwikkelassessment online Psychopraktisch bedrijfspsychologie

Benieuwd naar jouw mogelijkheden voor groei en ontwikkeling? Waar liggen de talenten, ambities en potentie van een medewerker? Het ontwikkelassessment van Psychopraktisch geeft duidelijk antwoord.

Deze week heb ik weer twee ontwikkelassessments afgerond. Blijft iedere keer weer fascinerend om de kracht van goede testen en oprechte aandacht te ervaren. Om te ervaren dat deelnemers echt nieuwe inzichten krijgen. Dat ze ontdekken dat ze meer kunnen dan ze dachten. Dat ze concreet stappen gaan zetten in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Absolute win-win voor werkgever en werknemer.

Anders dan bij een selectie assessment is het doel van een ontwikkelassessment niet om vast te stellen of iemand al dan niet geschikt is voor een bepaalde functie. Het is meer gericht op de wijze waarop je je als mens en als werknemer verder kunt ontwikkelen. Dit draagt positief bij aan carièremogelijkheden en kansen, maar maakt ook inzichtelijk waarin extra ontwikkeling, bijscholing of training gewenst is.

Ontwikkelassessment bij Psychopraktisch

Personen groeien, functies veranderen. Bij het ontwikkel-assessment staat de medewerker centraal, al dan niet in relatie tot een interne functie of specifieke ontwikkelvraag. Logischerwijs is elk ontwikkel-assessment daarom uniek.

Het assessment is opgebouwd uit de volgende drie stappen.

 1. Het ontwikkelassessment start met een loopbaan/diepte interview. In dit gesprek wordt de procedure nader toegelicht en staat een verdiepende kennismaking centraal.
 2. Het daadwerkelijke assessment (onderzoek) wordt gevormd door een set betrouwbare, valide psychologische testen. Deze testen geven objectief inzicht in capaciteiten en ontwikkelmogelijkheden. De deelnemer vult deze testen thuis online in op een voor hem/haar geschikt tijdstip.
 3. In het afsluitende gesprek worden de testresultaten besproken en vertaald naar concrete ontwikkelmogelijkheden en ontwikkeldoelen. Handvatten en praktische adviezen dragen bij aan verdere professionele- en persoonlijke ontwikkeling.

Ontwikkelassessment een goede investering

Directe winst:

 • Organisatie krijgt duidelijkheid over de potentie en ambitie
 • Medewerker krijgt inzicht in de eigen sterkten en zwakten
 • Handvat voor gerichte persoonlijke ontwikkeling
 • Hulpmiddel en second opinion voor optimaal loopbaanvervolg
 • Acceptatie en onderbouwing van loopbaanbeslissingen

Langere termijn winst

 • Meer rendement: uw medewerker zal beter functioneren
 • Hefboomwerking: ook omgeving en collega’s profiteren
 • Meer plezier, motivatie en succes in het werk
 • Behoud en ontwikkeling van human capital

Assessment volledig online of combinatie

Afhankelijk van de wensen en (Covid) beperkingen, kan het ontwikkelassessment volledig online worden uitgevoerd. De testafname vindt altijd online plaats, de individuele gesprekken worden dan gevoerd via Teams.

Meer weten over het ontwikkelassesment? Neem gerust contact op

Lees op deze website meer over de andere diensten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zoals assertiviteit en perfectionisme of organisatieontwikkeling.