Positieve effecten culturele en sportieve vrijetijdsbesteding op werkstress

Onderzoek werkstress, herstel en vrijetijdsbesteding

Psychologisch, werkstress gerelateerd onderzoek, richt zich veelal op de werkgerelateerde- en persoonskenmerken. Behalve deze kenmerken speelt ook de invloed van de werk/thuis balans (thuis-werk interferentie) een belangrijke rol in het ontstaan van stressklachten. Recent (2015) is er onderzoek gedaan naar  de effecten van de vrijetijdsbesteding op werkstress.

Meer activiteiten, minder stress

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is de bevinding dat mensen die meer culturele, sportieve en recreatieve activiteiten ondernemen buiten hun werk, beter herstellen, minder stress ervaren en een betere werk/thuis balans rapporteren.

Minder activiteiten, hogere burn-out score

In het onderzoek is tevens een onderscheid tussen respondenenten die hoog scoren op burn-out kenmerken. Onderzoekers vinden dat mensen met een hoge burn-out score minder sportieve, culturele en recreatieve activiteiten ondernemen. Hoewel over de causale relatie getwist kan worden, is het in ieder geval duidelijk dat (hervatten) van activiteiten een positief effect hebben op het verminderen van de negatieve effecten van werkstress.

De behandeling van burn-out is één van de specialisaties van Psychopraktisch. In de behandeling van burn-out klachten wordt gewerkt met een integrale methodiek. Nadrukkelijk wordt er “breed gekeken” naar ontstaan, maar ook naar verminderen en voorkomen van burn-out klachten. De activiteiten in de vrije tijd hebben een terechte plaats in de methodiek.

Wilt u meer weten over burn-out, de achtergronden en de behandelmogelijkheden, leest u dan verder op deze website.