Wachtlijsten nemen toe, langer wachten op psychologische hulp

Wachtlijst in 2016 langer dan in 2015

Door een grotere vraag naar zorg, een toename van administratieve lastendruk en het bereiken van budgetplafonds, lopen de wachttijden bij psychologen op. Dat blijkt uit de enquête die het NIP deze zomer onder vrijgevestigde psychologen hield. Aan het onderzoek deden 271 psychologen mee die als zelfstandige werken met kinderen en jeugd en/of volwassenen. Bijna de helft (47%) van de vrijgevestigden die werkt in het jeugddomein hanteert een wachtlijst en bij 62% van de ondervraagden met een wachtlijst is sprake van een langere aanmeldwachttijd dan nog als redelijk kan worden aangemerkt.

Uit de NIP-enquête blijkt dat bijna de helft (45%) van de zorgaanbieders voor volwassenen een wachtlijst hanteert bij aanmelding van een nieuwe cliënt. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar (40%). Ook hier geven psychologen aan door toegenomen administratieve lasten en onwerkbare budgetplafonds niet langer bezig te zijn met de kern van het vak: een geluid dat het NIP veelvuldig hoort van leden via diverse kanalen.

Inzet praktijkondersteuner huisarts

Ook de toegang van zorg voor mensen met psychische klachten bij de huisarts kent wachtlijsten, maakte de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) in juni al bekend. Het NIP herkent deze trend.  Uit de toelichtingen in de enquête blijkt een tendens in het verwijzen van zwaardere problematiek naar zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ, hetgeen een verklaring is voor de grote zorgvraag die de zelfstandig psychologen ervaren. De vrijgevestigde psycholoog is door de verhoogde complexiteit meer tijd kwijt aan de ‘gemiddelde cliënt’, waardoor wachttijden oplopen.

Bekijk hier het gehele onderzoeksrapport Werken als vrijgevestigde in de ggz 2016

Psychopraktisch werkt zonder wachttijden

Werkgevers en werknemers hebben alle belang bij spoedige hulp en herstel, zonder wachttijden. Psychopraktisch realiseert dit door zich te richten op private financiering. Betaling door werkgever / arbodienst. Dit levert bij o.a. burn-out behandeling grote voordelen op.

Psychologische hulp bij burn-out, zonder wachtlijst, vergelijking zorgverzekeraar

Deel deze pagina...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin