Werkdruk verpleegkundigen neemt toe

Abvakabo signaleert toenemende werkdruk verpleegkundigen

Uit een enquête van Abvakabo FNV onder 503 verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen en UMC’s, blijkt dat zij slechts 57 procent  van hun werktijd besteden aan zorgtaken. 89 procent geeft aan dat de administratieve lasten de afgelopen vijf jaar drastisch zijn toegenomen.

Uit het onderzoek van Abvakabo FNV blijkt dat verpleegkundigen de werkdruk en de fysieke en mentale belasting te hoog vinden. Een groot deel van hen (41 procent) overweegt wel eens een baan buiten de gezondheidszorg te zoeken. Positief is dat 83 procent van de ondervraagden zich meestal tot altijd veilig voelt op het werk.

Zorgtaken

89 procent van de verpleegkundigen geeft aan dat de werkdruk de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Slechts 4 procent geeft aan dat de zorgtaken zijn toegenomen. De rest ziet geen verschil. Slechts 57 procent van de werktijd wordt nu besteed aan zorgtaken. De overige tijd gaat verloren aan administratief werk (30 procent) en overige taken (13 procent). In de praktijk ervaren de medewerkers dit dikwijls als onzinnig en zonde van tijd.

Dubbele registratie

‘Systemen waarbij vaker dan 1 keer moet worden geregistreerd, zouden werkgevers moeten vervangen’, aldus Elise Merlijn, bestuurder zorg Abvakabo FNV. ‘Dit werkt fouten in de hand, omdat dubbele registraties kunnen leiden tot onnodige vergissingen. De handen van de verpleegkundigen horen aan het bed en niet aan de laptop!’

Agressie

Het grootste deel van de verpleegkundigen voelt zich meestal of altijd veilig op zijn werk (83 procent). Toch heeft een groot deel van de ondervraagden te maken met verbale  (41 procent) en fysieke agressie (17 procent) van patiënten. Van omstanders of familie van de patiënten ervaren verpleegkundigen ook verbale (43 procent) en fysieke (11 procent) agressie. Uitschieters hierin zijn te vinden bij verpleegkundigen op de spoedeisende hulp.

Omgaan met werkdruk

Zoals uit de resultaten blijk, zijn een aantal aspecten van het ervaren van (hoge)werkdruk direct gerelateerd aan organisatie- en werkkenmerken. Daarnaast spelen persoonlijke kenmerken en omstandigheden van een medewerker een rol in het ervaren van werkdruk. Psychopraktisch leert medewerkers goed om te gaan met werkdruk.

Wilt u hierover meer weten? Neem dan gerust contact op met Arbeids-en organisatiepsycholoog Arjan Bentsink.