10 jaar Psychopraktisch

Psychopraktisch 10 jaar!

Posted

10 jaar oud en nog lang niet opgebrand. Een mooie mijlpaal om even bij stil te staan. Winterswijk, 01 april 2019 – het is precies 10 jaar geleden dat ik begon als zelfstandig psycholoog onder de naam Psychopraktisch. Op 1 april 2009, het was toen ook een zonnige dag, ging ik onwennig op weg naar […]

Beroepserkenning Arjan Bentsink

Posted

Beroepserkenning voor 3 jaar verlengd Noloc, de landelijke vereniging voor loopbaan professionals hecht aan voortdurende ontwikkeling en scholing van haar leden. Onderdeel hiervan is de 3-jaarlijkse herregistratie.  De inschrijving in het beroepsregister van Arbeids- en organisatiepsycholoog Arjan Bentsink is met drie jaar verlengd. Streven naar optimale dienstverlening Psychopraktisch streeft in haar dienstverlening naar voortdurende ontwikkeling […]

Psychopraktisch op bedrijvenbeurs Winterswijk

Posted

Psychopraktisch op Bedrijvenbeurs Winterswijk. Psychopraktisch is in het weekend van 26 en 27 september aanwezig als standhouder op de eerste Bedrijvenbeurs Winterswijk. De beurs is een initiatief van O2W, Ondernemers Overeg Winterswijk. Psychopraktisch vind het als Winterswijkse onderneming belangrijk om te laten zien wat zij kan beteken voor werkend Winterswijk en omgeving.  Bedrijvenbeurs programma De beurs is op […]

Kosten verzuim

Posted

Kosten verzuim onbekend bij werkgevers 90 procent van de ondernemers weet niet wat verzuim kost.  Hoe hoog het verzuim is in het bedrijf, is bij de ondernemer vaak wel bekend. Maar wat dit verzuim hem kost, niet. 90 procent van de ondernemers weet niet wat kosten verzuim zijn of wat het verlagen van verzuim kan opleveren.  Dit blijkt uit […]