Blinde vlek bij burn-out, meer dan een individueel probleem

Burn-out informatie A&O psychologen NIP

Burn-out is een populair begrip waarover veel misverstanden en vooroordelen bestaan. Terwijl het op dit moment, de belangrijkste veroorzaker van ziekteverzuim is. Alle reden voor de psychologen van de sectie Arbeid & Organisatie (A&O NIP) vanuit hun deskundigheid bij te dragen aan meer duidelijkheid en betere oplossingen.

De werkgroep burn-out van de sectie A&O heeft een duidelijk, krachtig manifest geschreven “De blinde vlek bij burn-out”. Hierin wordt duidelijk gemaakt en opgeroepen om burn-outklachten niet slechts te zien als een individueel probleem. Maar juist ook aandacht te besteden aan de organisatiecontext.

Daarnaast is er een overzichtelijke whitepaper opgesteld. In deze ‘Whitepaper Burn-out’ zet het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) de huidige beschikbare onderzoeksresultaten over burn-out op een rij.

Manifest de blinde vlek bij burn-out. Meer dan een individueel probleem

In het manifest wordt op overtuigende wijze duidelijk gemaakt, waarom burn-out niet alleen opgevat zou moeten worden als een persoonlijk probleem. De aanwezigheid van medewerkers met burn-out klachten, zou voor ieder organisatie een reden moeten zijn om de werkorganisatie tegen het licht te houden. Omarm elke uitgevallen medewerker, want hij is de kanarie in de mijn. Diagnosticeer niet alleen de oorzaken van de burn-out, zoals zware eisen die het werk stelt, maar investeer ook in het versterken
van jobresources, zoals social support, autonomie, participatie bij beslissingen en kunnen doen wat past bij persoonlijke waarden.

Lees hier het volledige manifest burn-out.

Whitepaper burn-out. Meer dan een individueel probleem

Burn-out is een populair begrip waarover veel misverstanden, aannames en vooroordelen bestaan. Terwijl het op dit moment de belangrijkste veroorzaker van ziekteverzuim is. De negatieve effecten zijn bekend: hoge maatschappelijke kosten, een mogelijk domino-effect door onderbezette afdelingen, managers die niet weten hoe ermee om te gaan of zelfs faillissement. A&O psychologen zijn bij uitstek dé deskundigen op het gebied van burn-out. Daarom heeft de werkgroep burn-out van de sectie Arbeid & Organisatie (A&O) van het Nederlands Instituut van Psychologen
(NIP) de huidige beschikbare onderzoeksresultaten over burn-out op een rij gezet.

Lees hier de volledige whitepaper gebaseerd op de huidige beschikbare onderzoeksresultaten.

Vragen over burn-out in jouw organisatie?

Ik nodig je van harte uit om contact op te nemen met jouw vragen over burn-out. Ik heb als A&O psycholoog ruime ervaring met het begeleiden van organisaties en individuele medewerkers met burn-out klachten.

Lees op deze site verder over mijn begeleiding bij burn-out klachten en overbelasting en doe de burn-out zelftest.