Koninklijke onderscheiding Arjan Bentsink

Joris Bengevoord Arjan Bentsink

Ik vind het belangrijk, om mijn kennis en ervaring als A&O psycholoog, ook maatschappelijk in te zetten. Ik doe vrijwilligerswerk omdat ik dit leuk en belangrijk vindt. Vrijdagavond 6 maart 2020 werd ik compleet verrast met een speciaal voor mij georganiseerde surpriseparty. Een geweldige avond, die nog extra speciaal werd doordat ik door burgemeester Joris Bengevoord ben benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hieronder de verkorte tekst die hiervoor als reden werd gegeven.

Verdiensten
In 2005 werd Arjan Bentsink lid van de organisatiecommissie van muziekvereniging Excelsior. Daar hield hij zich vooral bezig met de ontwikkeling van nieuwe concertideeën, het leggen van contacten met externe organisaties, het schrijven van publiciteitsteksten en het onderhouden van contacten met de pers. In 2009 werd hij voorzitter van muziekvereniging Excelsior. Dit weekend legt hij die functie na elf jaar neer.

Sinds 2010 is Arjan Bentsink bestuurslid van de Stichting Muziek Winterswijk. Binnen het bestuur vervult hij een voortrekkersrol bij het behartigen van de belangen van musicerend Winterswijk en het toegankelijk houden van het muziekonderwijs voor de jeugd.

Van 2007 tot 2012 was Arjan Bentsink secretaris van de Raad van Toezicht bij de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW). Daar was hij medeverantwoordelijk voor het opstellen van een nieuw bestuurlijk beleidskader en de doorvertaling daarvan naar de dagelijkse praktijk.

In 2011 en 2012 was Arjan Bentsink betrokken bij de organisatie van het Zandsculpturenfestival Winterswijk. Dit succesvolle evenement was ruim drie maanden, zeven dagen per week toegankelijk voor het publiek en trok ruim 50.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.

Sinds 2017 is Arjan Bentsink ‘maatje’ bij Goede Buur. Het maatjesproject richt zich op nieuwe Nederlanders en valt onder de gemeente Winterswijk. Als maatje begeleidt Arjan Bentsink een jongeman bij zijn inburgering in de Nederlandse samenleving.


Joris Bengevoord Arjan Bentsink