Burn-out onder jongeren vertoont grote stijging

Burn-out onder jongeren

Eén op de zes laag opgeleide jongeren heeft burn-outklachten

In de leeftijdsgroep van 26 tot en met 30 jaar heeft één op de zes laagopgeleide werknemers burn-outklachten. Gemiddeld is dit in deze leeftijdsgroep één op de acht werknemers. Dit blijkt uit onderzoek dat TNO op basis van de NEA heeft uitgevoerd.

Burn-out onder jongeren is niet voorbehouden aan werkenden met ‘psychisch zwaar werk’ en niet alleen voor hoogopgeleiden. Wanneer je preciezer naar de leeftijdsgroepen kijkt, blijken vooral jongeren met een lage opleiding (zonder opleiding of alleen VMBO) een risicogroep. Bij laagopgeleiden met een baan stijgt het percentage werknemers met burn-outklachten over de periode van 15 tot 30 jaar van 8,5% naar maar liefst 17%. Van de hoogopgeleiden in de leeftijdsgroep van 26 tot en met 30 heeft 14,3% burn-outklachten, van de middelbaar opgeleiden van die leeftijdsgroep 12%.

Na de leeftijd van 30 jaar zakt het aandeel laagopgeleiden met burn-outklachten terug en zien we een stabilisatie gevolgd door een lichte verdere stijging van het aandeel werknemers met burn-outklachten tot het zestigste jaar.

TNO voert samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds 2005 de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Deze NEA laat zien dat er voor de hele beroepsbevolking een stijging optreedt sinds 2007 van ruim 11% werknemers met burn-outklachten tot ruim 13% in 2012. Met een beroepsbevolking van ongeveer 7,4 miljoen gaat het dus om bijna 1 miljoen werknemers. De twee decennia hiervoor lieten een heel stabiel beeld zien van burn-out onder de beroepsbevolking.

Bron: (TNO, juni 2013).

Burn-out psycholoog Arjan Bentsink, vind in zijn dagelijkse praktijk bevestiging voor bovengenoemde cijfers. De gemiddelde leeftijd van cliënten met burn-out verschijnselen wordt lager. Tegelijkertijd lijkt voor lager opgeleiden een groter taboe te bestaan op het vragen van hulp. Burn-out bij hoger opgeleide jongeren met een verantwoordelijke baan lijkt maatschappelijk beter begrepen en geaccepteerd. Lees verder over de hulp en begeleiding aan (jongere) werknemers met burn-out klachten