Gezonde beroepsbevolking

Gezonde beroepsbevolking en de rol van de (eerstelijns) zorg

In februari 2014 heeft TNO, een publicatie uitgebracht onder de titel: Hoe kan de (eerstelijns zorg) bijdragen aan een gezonde beroepsbevolking. In het rapport wordt ingegaan op de invloed van werk op de gezondheid van medewerkers. En het maatschappelijke/zakelijke belang van een gezonde beroepsbevolking.

Niek Snoeij, Themadirecteur Gezond Leven, verwoord het zo: ‘ Gezondheid is essentieel voor een productieve samenleving: welzijn en welvaart hangen nauw samen met een gezonde (beroeps -)bevolking .’

Gezonde beroepsbevolking en Psychopraktisch

Voor Psychopraktisch zijn de gepresenteerd inzichten allang gemeengoed. Het snijvlak van mens en werk en de hiermee samenhangede wederzijdse interactie is de basis van de dienstverlening van Psychopraktisch. Meer weten wat Psychopraktisch betekent voor individuele medewerkers, kijkt u dan zeker verder op deze site.