Muziek en werk, positieve effecten van muziek in werksituaties

Muziek, positieve invloed

Het luisteren naar muziek leidt tot veranderingen in de hersengebieden die te maken hebben met het verwerken van emoties. Dat geldt voor muziek die we als emotioneel ervaren, maar ook voor muziek die we voor de eerste keer beluisteren (Blood&Zatore, 2001). Al voor het moment dat iemand zich bewust wordt van muziek, kan muziek leiden tot het stimuleren van het emotionele brein. Naast de invloed van muziek op emoties, kan muziek maken of luisteren naar muziek de sociale interactie bevorderen (Schafer et al., 2012). Hoe sterker muziek ons raakt, des te meer we geneigd zijn om sociale relaties te versterken. Tot slot heeft muziek een motiverende en faciliterende werking. Denk aan sporters die muziek gebruiken om gemotiveerd te blijven tijdens hun training (Laukka&Quick, 2013). De faciliterende uitwerking van muziek wordt ook zichtbaar bij het aanleren van nieuw gedrag of het ophalen van oude herinneringen. In America wordt het belang van muziek op de concentratie en aanleren van nieuwe kennis, in studie situatie al vele jaren onderkend.  Op streaming media platforms als Spotify, zijn vele playlist’s samengesteld, die het verwerven van nieuwe kennis ondersteund (Bentsink 2014).

Muziek en werk

Muziek heeft een positieve invloed op emoties, het stimuleren van sociale interactie en een motiverende en faciliterende werking. Hierdoor kan muziek een laagdrempelig middel bieden om werkprestaties- en samenwerking te bevorderen. Mede door de jarenlange ervaring als muzikant en voorzitter van een muziekvereniging, weet psycholoog Arjan Bentsink de meerwaarde van muziek in werksituaties actief in te zetten.