Snelle psychische hulp voor werknemers

Snelle psychologische hulp voor werknemers zonder wachtlijst

Wanneer je als werkgever of arbodienstverlener te maken hebt met werknemers die door psychische klachten verzuimen is het lastig dat de geestelijke gezondheidszorg lange wachttijden kent. De verwachting is dat deze wachttijden de komende tijd eerder toe- dan afnemen (Signalement: Passende zorg voor mensen met psychische problemen, 2023). Maar gelukkig is snelle hulp wel degelijk mogelijk.

Oplopende wachttijden

De cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit, en eerder Vektis, laten zien dat de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg al jaren te hoog oplopen. Er zijn landelijke richtlijnen opgesteld, de zogenaamde Treeknorm, die bepaalt dat het maximaal 4 weken mag duren voor een intake gesprek plaats vindt en de behandeling moet starten binnen 10 weken moet plaats vinden. Veelal wordt deze norm echter niet gehaald. En intussen blijft de vraag naar hulp stijgen.

Verzuimkosten 11.000 euro per werknemer

Het ziekteverzuim is voor een groot deel het gevolg van mentale klachten, zoals overspannenheid, burn-out en depressie. Ruim 500.000 werknemers noemen werkdruk als belangrijkste oorzaak van hun verzuim. Zij waren gemiddeld twee keer zo lang – 38 dagen – uitgeschakeld als collega’s die om andere redenen verzuimden. In 2022 kostte het verzuim dat hiervan het gevolg was gemiddeld 11.000 euro per werknemer.

Je kunt je directe kosten voor verzuim globaal uitrekenen: Eén dag uitval van een medewerker kost gemiddeld 250 euro. Als productiviteitsverlies en vervanging meegerekend worden, kan dit zelfs oplopen tot 400 euro per dag.

Binnen 2 weken hulp

Gelukkig is lang wachten niet nodig. Ik werk als psycholoog niet voor zorgverzekeraars, maar werk voornamelijk voor werkgevers. Mijn aanpak kenmerkt zich door kortdurende, effectieve trajecten, waarbij ik zorg dat ik voldoende ruimte houdt om snel te kunnen starten. Een snelle start voorkomt dat klachten erger worden. “Snelle begeleiding voorkomt onnodig leed, en bespaart veel geld”.

Hulp nodig voor een medewerker, of vragen?

Is jouw medewerker uitgevallen met psychische klachten, of wil je dit juist voorkomen? Neem dan contact op! Jouw werknemer zit dan binnen twee weken aan tafel en kan dus snel aan de slag met zijn uitdagingen.

Neem gerust contact op, samen bespreken we de mogelijkheden voor jouw medewerker. Ook geef ik graag informatie over belangrijke zaken als kosten en privacy.