Positief effect ACT in de werkcontext

Psychische klachten komen veel voor binnen de arbeidscontext (ArboNed, 2022), Deze psychische klachten zijn divers van aard, zoals; spanning, angst en stemmingsklachten. ACT heeft een sterk transdiagnostisch karakter, hiermee is ACT bij uitstek geschikt om in te zetten binnen de brede arbeidscontext.

ACT kan curatief worden ingezet, bij een verscheidenheid van psychische (en fysieke) klachten. Ook kan ACT preventief worden ingezet; het geeft cliënten immers tools om om te gaan met obstakels alsook handvatten hoe ze kunnen blijven investeren in datgeen wat écht belangrijk voor ze is. Daarbij hoeft er dus (nog) geen sprake te zijn van een psychische stoornis, om te kunnen profiteren van ACT.

Vorig jaar is er een meta-analyse verschenen over de onderzoeken naar ACT in the Workplace (Unruh et al., 2022). Er werden 17 RCT’s met in totaal 1600 deelnemers geïncludeerd in deze meta-analyse. De verschillende studies waren gedaan bij deelnemers die werkzaam waren in de zorg, werkzaam waren voor de overheid alsook deelnemers vanuit de algemene populatie (diverse beroepsgroepen). De meeste interventies betroffen een ACT-interventie in groepsverband, welke gemiddeld uit 3 sessies bestond (9 uur trainingstijd).

Uit de gebundelde resultaten bleek dat ACT effectiever was dan actieve controle-condities in het verlagen van psychische stress, het vergroten van psychologische flexibiliteit & welbevinden, met name bij mensen die een kantoorbaan hebben (helaas minder effectief voor mensen die werkzaam zijn in de zorg, hoewel ook hier een positief effect zichtbaar was). Tevens bleek dat de effecten van de ACT-interventies waarbij deelnemers ook huiswerk meekregen hoger waren. Deze resultaten onderbouwen dus dat ACT een effectieve interventie kan zijn in de arbeidscontext! Daarbij is vervolgonderzoek naar de specifieke aandachtspunten voor de verschillende beroepsgroepen wenselijk – zodat de ACT-interventie meer op maat kan worden aangeboden.

Bron: Unruh, I, Neubert, M., Wilhelm, M., & Euteneuer, F. (2022). Acceptance and Commitment Therapy in the Workplace: A meta-analytic examination of randomized controlled trials. Journal of Contexutal Behavioral Science, 26, 114-124. Klik HIER om het abstract van het artikel te lezen.

N.B. Dit bericht is gebaseerd op een recent artikel uit de serie ACT & Onderzoek, ACT in Actie..

Kamp jij, of één van je collega’s met werk gerelateerde psychische klachten? Meer weten over de positieve effecten en effectiviteit van ACT in jouw organisatie? Ik denk graag met je mee, neem gerust contact op!