Staatssecretaris Van Ark erkent belangrijke rol A&O psychologen bij verlaging burn-outs

Staatssecretaris Van Ark (ministerie SZW) gaf recent, in de Tweede Kamer aan dat het een hele goede suggestie is om de Ondernemingsraden de mogelijkheid te geven om Arbeid en Organisatie psychologen in te schakelen om het aantal burn-outs te verlagen.

Ze zegde toe om dit mee te nemen in de Kabinetsreactie op het WRR-rapport (zie ook: Elementen NIP-visie voor goed werk in WRR rapport – 16 januari 2020). Daarnaast wil zij nu al stappen zetten door informatie hierover via het Arboportaal beschikbaar te stellen.

Staatssecretaris Van Ark gaf deze reactie in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over Gezond en veilig werken. Ze reageerde op het voorstel hierover van Tweede Kamerlid Van Kent (SP). Hij deed tijdens het debat de volgende aanbeveling:

Geef ondernemingsraden de mogelijkheid een A&O Psycholoog in te schakelen om te kijken hoe het werk minder psychosociaal belastend vormgegeven kan worden. Hierin moeten ook de WRR-factoren meegenomen worden (grip op geld, werk en leven). Wil de staatssecretaris in overleg met de sector, om te kijken of er een voorstel te realiseren is?’

A&O psycholoog Arjan Bentsink denkt graag mee met organisaties en ondernemingsraden over het verlagen van de psychosociale belasting. Een praktische hulpmiddel hierbij is het Dashboard Duurzame Ontwikkeling. Deze is speciaal ontwikkeld voor gebruik in het mkb. Hiermee krijgen organisaties en medewerkers duidelijk inzicht in de belangrijkste werkkenmerken waaronder psychosociale belasting. Vanuit dit inzicht kunnen passende interventies worden ingezet. Om bijvoorbeeld burn-outs te voorkomen.

Meer weten over het verlagen van de psychosociale belasting in uw organisatie? Wilt u meer weten over het Dashboard Duurzame Ontwikkeling? Neem gerust contact op met A&O psycholoog Arjan Bentsink.