SLIM subsidie regeling voor duurzame ontwikkeling MKB

SLIM subsidie duurzame ontwikkeling MKB

Onder de naam SLIM stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 2020 48 miljoen beschikbaar, voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van, of tijd en geld, dan grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen. Vooral omdat er veel seizoensarbeid is. De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb draagt hieraan bij.

Voor wie en voor welke activiteiten geldt de SLIM-regeling?

De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

  1. individuele mkb-ondernemingen,
  2. samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast
  3. de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Vanaf 2 maart 2020 kunnen deze partijen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming. Of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming.

SLIM regeling, subsidie voor inzet Dashboard Duurzame Ontwikkeling van Psychopraktisch

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming. Of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten. Tot slot kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats.

Het Dashboard Duurzame Ontwikkeling, een dienst van Psychopraktisch, sluit goed aan bij diverse bovenstaande initiatieven. Zoals het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken. Stimuleren van kennis, vaardigheden en inventariseren van opleidingsbehoefte binnen een organisatie.

Meer weten over deze ontwikkelsubsidie?

Meer informatie over de SLIM-regeling, de aanvraagtijdvakken en de aanvraagcriteria vindt u op de website van het ministerie: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Begin februari zijn de eerste informatiebijeenkomsten. Wij houden u op de hoogte over de verdere details van deze regeling. En de subsidiemogelijkheden voor de inzet van het DDO.

Heeft u nu al vragen, neem gerust contact op, wij denken graag met u mee.