Op zoek naar goede medewerkers? Kijk eens in je eigen organisatie!

Ik hoor van veel werkgevers dat ze het moeilijk vinden om aan goede medewerkers te komen. Voor nieuw talent wordt vaak buiten de eigen organisatie gezocht, hierdoor blijven de talenten en (groei)mogelijkheden van de huidige werknemers onbenut. En dat is jammer voor zowel werkgever als werknemer.

Als ambitieuze werkgever kijkt je steeds vooruit en anticipeer je continue op nieuwe ontwikkelingen. Hierbij is het van groot belang dat je mensen meegroeien, en in staat zijn te anticiperen op verandering. Het is daarom belangrijk om met hen in gesprek te blijven over wat zij willen en kunnen.

Een ontwikkelassessment brengt objectief in kaart over welk potentieel je medewerkers beschikken, en welke vervolgstappen leiden tot een gezonde groei en ontwikkeling van mens en organisatie.

Ontwikkelassessment wat is dat?

Assessment betekent inschatting of beoordeling. Het ontwikkelassessment van Psychopraktisch geeft een gefundeerd oordeel en inzicht, in de ontwikkelmogelijkheden van de deelnemer. Het assessment bestaat uit ontwikkelgesprekken, aangevuld met wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten en testen. Aan de hand van de testresultaten en de gesprekken, ontstaat een gefundeerd, objectief beeld van:

  • Willen (drijfveren)
  • Kunnen (capaciteiten en vaardigheden)
  • Zijn (persoonlijkheid)

Een ontwikkelassessment kan een open karakter/vraag hebben, omdat jij en je medewerker wil weten hoe deze zich het beste kan ontwikkelen. Maar het onderzoek kan ook toegespitst worden op een specifieke ontwikkelvraag. Je wilt van tevoren weten of een medewerker over de juiste vaardigheden en capaciteiten beschikt voor een toekomstige functie.

Met de objectieve antwoorden van een assessment kun je beleid voeren waarmee het volle potentieel in de organisatie benut kan worden. Tegelijkertijd zorgt je dat medewerkers gemotiveerd blijven en zich voldoende uitgedaagd voelen.

Praktisch en financieel aantrekkelijk

Het ontwikkelassessment van Psychopraktisch, kent een praktische opzet en uitvoering. Dit betekent maatwerk, niet meer, duurder testen dan nodig. De tijdsinvestering van de deelnemer beperken door inzet van online testen. Een bondige rapportage afgestemd op onderzoeksvraag.

Veel branche specifieke Opleidings en Ontwikkelfondsen zien het voordeel van ontwikkelassessments. Zij stimuleren werkgevers tot het ontwikkelen van hun medewerkers, middels subsidies. Psychopraktisch heeft goede ervaring met ontwikkelfondsen die 50% van de kosten van het assessment voor hun rekening nemen.

Meer weten over de assessments van Psychopraktisch? Meer weten over de subsidiemogelijkheden? Neem gerust contact op? Lees ook verder op deze site over de andere bedrijfspsychologische diensten, zoals begeleiding bij burn-out, loopbaancoaching of positief leiderschap.